T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AKSEKİ’DE YABAN HAYVANI GÖZLEMİ YAPILDI

Yayın Tarihi : 1.10.2022

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Antalya İl Şube Müdürlüğü, Akseki DKMP Şefliğimiz sorumluluk alanlarından olan Akseki İlçesinde gerekli izin işlemleri tamamlandıktan sonra 2 İngiliz çiftin katılımı ile Şefliğimiz görevli personeli mihmandarlığında 4 farklı noktada dürbün yardımıyla Kuş Gözlemi gerçekleştirildi.

"Doğrudan Gözlem Yöntemlerinden" olan "Belirli Noktada Bekleme" yapılarak gerçekleştirilen gözlemlerde Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Kızılsırtlı Örümcekkuşu (Lanius collurio), Kınalı Keklik (Alectoris chukar), Ak Sırtlı Kuyrukkakan (Oenanthe finschii), Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe), Sıvacı Kuşu (Sitta europaea), Anadolu Sıvacı Kuşu (Sitta krueperi) gibi Akseki bölgesinde yayılış gösteren kuşlar gözlemlendi. Yöre için örnek teşkil eden "Kuş Gözlemi" faaliyeti aynı gün sonlandırıldı.